Vi producerer, tilpasser og lokaliserer video og motion graphics til alle slags medier og skærme.

Animation & Motion graphics

Motion graphics er en blanding af animation og grafisk design. En dygtig motion grafiker skal, ud over at have software-værktøjskassen i orden, både være en solid animator og en dygtig designer.

For at gøre bevægelse troværdig og interessant at se på, skal man have fornemmelse for tyngde, timing og flow. For at skabe vellykkede kompositioner og smuk grafik, skal man have viden om layout, typografi, illustration og farvelære. Det er også vigtigt at have forståelse for, hvordan man kan bruge visuelle virkemidler og animation til at understøtte kommunikation.

Kontakt os for at høre mere om vores kompetencer inden for motion graphics.

Infomercials og explainers

Explainere og infomercials er små animerede film fra 40 sekunder og op til et par minutter. De bruges til at gøre kompleks information lettere tilgængelig. For eksempel til at beskrive en proces, forklare et koncept eller få folk til at engagere sig i en sag.

Vi producerer explainers og infomercials for både firmaer og offentlige institutioner og kan hjælpe med hele processen fra idé til levering. Det er vigtigt for os at holde kunden involveret hele vejen – fra udvikling af manus til valg af speaker, udvikling af stil og udarbejdelse af storyboard.

Kontakt os for at høre mere om produktion af explainer-videoer eller få et tilbud på en konkret opgave.

Idents

En ident er en logo-animation på nogle få sekunder. De bliver typisk brugt i starten eller slutningen af en udsendelse eller en video for at identificere afsenderen. De kan også bruges i forbindelse med events, hvor der ofte er store skærme.

Idents kan være enkle eller skæve og kan f.eks laves med sæson-aktuelle temaer som jul eller sommer. De kan være med til at give en identitet liv og skabe sympati for et brand.

Kontakt os for at få et tilbud på ident animation

ePOS og andre animerede skilte

EPOS står for Electronic point of sale og dækker over de skærme, vi møder i butikker og fastfood-restauranter, for eksempel storefronts, animerede menu-skilte eller elektroniske info-skærme og prisskilte.

Vi laver alle slags animerede skilte – også mere specielle formater, som f.eks. bande-reklamer eller store outdoor-formater, der kan bestå af flere skærme, der sammen udgør en helhed.

Vi producerer gerne animerede skilte som enkelt-ydelse, men det ligger også fint i forlængelse af produktionen af andre kampagne-elementer, som f.eks. trykte materialer eller online banners.

Kontakt os for at få et tilbud på animerede skilte

Prerolls & Social Media

Vi laver ofte små animerede kampagne-videoer på 6 – 15 sekunder, der bliver brugt til youtube prerolls, facebook videoer eller Instagram reels. Vi kan tilpasse video-materiale, I allerede har, eller skabe noget ud fra ressourcer fra print eller online-kampagner.

Kontakt os for at få et tilbud på produktion eller tilpasning af video til prerolls eller sociale medier.

Videoredigering og lokalisering

Hvis I har rå-video, kan vi producere et færdigt reklame-spot, som kan bruges på tv, i biografen eller på web. Vi klipper, tilføjer speak, foley, musik og grafik og laver et professionelt slut-produkt, eksporteret i hh. til relevante specifikationer og leveret direkte til mediet, hvis I ønsker det.

Vi kan også sprogversionere internationale tv-spots ved at lokalisere speak og tekst-elementer, som priser, splashes eller andet.

Kontakt os, hvis I vil have et tilbud på redigering eller lokalisering af video.