Privatlivspolitik

Denne hjemmeside ejes og drives af XO ApS, Købmagergade 22, 3, 1150 København K, CVR-nr. 32291562.

Vilkår og betingelser for brug af www.xo.dk

Brugen af www.xo.dk (herefter “hjemmesiden”) er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. XO tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke XO ikke har kontrol.

XO tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. XO garanterer imidlertid ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra hjemmesiden.

Links

Der må ikke frames eller deep-linkes til denne hjemmeside. Det er tilladt at linke til hjemmesidens forside på en loyal og ikke-konkurrerende måde.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra XO.

Behandling af personoplysninger

XO indsamler oplysninger om dig, når du f.eks. tilmelder dig et arrangement, workshops, netværk mv. via hjemmesiden, anvender kontakt-formularen, sender en ansøgning via hjemmesiden eller tilmelder dig XO nyhedsbreve. XO indsamler i den forbindelse personoplysninger som f.eks. navn, adresse, stilling, email-adresse, telefonnummer, præferencer, arbejdsplads mv. Email-adresser anvendes udelukkende til at udsende disse nyhedsbreve og behandles fortroligt. Du kan til- og afmelde nyhedsbrevene på hjemmesiden.

Når du benytter hjemmesiden, opsamles der ligeledes oplysninger om din adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af “cookies”. Læs mere om XO cookie-politik her.

Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler, som udfører hosting af hjemmesiden. Udvekslingen af oplysninger mellem XO og den eksterne databehandler sker krypteret.

Lovvalg og værneting

Brugen af denne hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører hjemmesiden, skal behandles af de danske….