Bayvantic


XO har tilpasset online banners og Tv-spots til det danske marked. Der er klippet, pålagt ny speak, grafik og tekst. Vi leverer færdige bånd eller upload til TV stationer.

VINDERNE AF ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD 2011

Juryens begrundelse:
“Casen demonstrerer, at det er muligt at trænge ind på et overfyldt marked med stærke etablerede spillere, ved at bruge alle facetter af marketing mikset – incl. below the line indsatser. Der er således mange facetter i spil samtidig, og det er en udfordring at vurdere samspillet mellem pris og distribution – men det er uomtvisteligt, at indsatserne har båret frugt. Det er lykkedes at anvende en enkel og velgennemført mediestrategi, der sammen med den kreative strategi sikrer en fin sammenhæng fra baggrundsanalysen via strategierne til resultaterne. Det er derfor juryens vurdering, at Bayvantic er lykkedes med at rykke ind i et fastlåst og etableret marked, og har sikret sig en tilfredsstillende ROMI med baggrund i den gennemførte kampagne”

Bayer – Animal Health Care kampagne for Bayvantic sørgede for at en markedsandel på 25% steg til 35% på baggrund af denne kampagne som XO har udviklet i samarbejde med MediaCom og MediaCom Beyond Advertising.

TVspot